12, జూన్ 2014, గురువారం

తెలుగు నాడు లేక తెలుగు సీమ

నవ్యాంధ్ర ప్రదేశ్ కు ఏ పేరు బాగుంటుంది అనే విషయంపై ప్రముఖ తెలుగు ఉపన్యాసకులు ఆచార్య ఆర్ వి సుందరం గారు తెలుగు తేజం పత్రికలో ఒక వ్యాసం రాశారు.   దాని పూర్తి పాఠాన్ని సంపాదకుని అనుమతితో బ్లాగులో వుంచుతున్నాను.


కామెంట్‌లు లేవు :

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి